20/02/2019

Khuyến mãi tháng 2/2018 của VTVCab Tiền Giang - Lắp Truyền hình cáp HD

Khuyến mãi tháng 2/2018 của VTVCab Tiền Giang - Lắp Truyền hình cáp HD

Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab Tiền Giang) triển khai chương trình trang bị thiết bị số số HD tại tỉnh Tiền Giang do Chi nhánh Tiền Giang đang quản lý và khai thác như sau:

I. Địa bàn áp dụng
- Áp dụng tại địa bàn do Chi nhánh Tiền Giang quản lý và khai thác.

II. Thời gian áp dụng- Áp dụng từ ngày 1/2 đến hết ngày 28/2/2019

III. Đối tượng áp dụng
- Áp dụng đối với khách hàng là hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện và nhà nghỉ, khách sạn dưới 3 sao.

IV. Nội dung chương trình
1.Khách hàng là hộ gia đình lắp đặt mới dịch vụ truyền hình số SD-HD
* Khách hàng đóng trước 06 tháng Gói Kênh HD/bộ
- Trang bị bộ thiết bị số cho khách hàng sử dụng (có hoàn lại)
- Trang bị vật tư lắp dặt dịch vụ số (tối đa 2m cáp RG6,02 jack F5, 01 jack tivi/1 bộ thiết bị)
- Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ HD của VTVcab trong 02 tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ không tính phí.

Điều kiện:
- Khách hàng ký Biên bản thỏa thuận cam kết sử dụng liên tục VTVcab từ 24 tháng trở lên (bao gồm cả thời gian trải nghiệm bộ thiết bị.)
- Thu phí lắp đặt dịch vụ số: 100.000 đồng/bộ thiết bị lắp đặt (một trăm nghìn đồng)

2. Quy định khác
- Mỗi hợp đồng dịch vụ truyền hình cáp chỉ được sử dụng tối đa 03 bộ thiết bị số HD bao gồm cả những bộ thiết bị số HD đã được khách hàng lắp đặt và kích hoạt trước chương trình trang bị đầu thu lần này. Từ bộ thứ 4 trở đi, khách hàng phải ký thêm hợp đồng dịch vụ truyền hình cáp mới.

- Khách hàng không được hoàn trả lại tiền thanh toán trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực hoặc thời gian điều kiện sử dụng đang còn giá trị.

- Trường hợp khách hàng lắp đặt mới đồng thời cả dịch vụ truyền hình cáp và dịch vụ truyền hình số HD thì ngoài những ưu đãi ở phần 1 của mục IV, khách hàng còn được hưởng các cính sách dịch vụ truyền hình cáp(nếu có) trong cùng thời gian trên tùy theo từng địa bàn, đồng thời được miễn phí lắp đặt dịch vụ truyền hình số: 100.000 đồng/01 bộ thiết bị lắp đặt.

Hoạc địa chỉ các văn phòng của VTVcab tại Tiền Giang như sau:
Địa chỉ văn phòng của VTVCab Tiền Giang / Tổng đài hỗ trợ: 0888001515